poniedziałek, wrzesień 21, 2020
   
Text Size

Statut Stowarzyszenia


 

 

 

Art. 10


Członkiem zwyczajnym Towarzystwa są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:


 1. oświadczą w formie pisemnej deklaracji znajomość Statutu Towarzystwa oraz gotowość wypełnienia celów statutowych,
 2. wpłacą składkę członkowską.


Art. 11


Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.


Art. 12


Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego Towarzystwa, z tym, że do Zarządu może być wybrany członek po przynajmniej roku członkowstwa,
 2. korzystania  z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.


mają obowiązek:

 1. uiszczania składek,
 2. działania zgodnie ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa,
 3. aktywnego uczestnictwa w działalności w działalności Towarzystwa,
 4. dbałości o mienie Towarzystwa.


Art. 13


Członkowstwo wygasa wskutek :

 1. dobrowolnego zgłoszenia wystąpienia na piśmie,
 2. skreślenia uchwała Zarządu Towarzystwa z powodu:
 • działania sprzecznego ze statutem,
 • niepłacenia składek członkowskich przez okres ¼  roku po uprzednim upomnieniu
 • całkowitego braku aktywności członka Towarzystwa.


Od uchwał Zarządu Towarzystwa o odmowie przyjęcia w poczet członków i o skreśleniu przysługuje członkowi i kandydatowi na członka odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.


Art. 14


Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa ( wymagana jest zgoda osoby uhonorowanej na przyjęcie tej godności).


Art. 15


Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.


Art. 16


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową.

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


Art.17

Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

 

Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652

Zaloguj się