poniedziałek, wrzesień 21, 2020
   
Text Size

Statut Stowarzyszenia


 

 

 

Art.5


Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej pracy członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Art. 6


Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy Administracji Państwowej.Art. 7


Istotnym celem Towarzystwa jest zapewnienie należnego miejsca kwalifikowanej pedagogice kodalyowskiej w kształceniu nauczycieli muzyki – tak  dla oświaty powszechnej jak i szkolnictwa muzycznego; zwłaszcza zaś w systemie studiów wyższych.


Art. 8


Dla realizacji celów Towarzystwo:


 1. inspiruje różnorodne inicjatywy kodalyowskie, zwłaszcza szkoleniowe, ale także artystyczne i naukowo – badawcze,
 2. organizuje współdziałanie i wspieranie osób i ośrodków aktywnych i twórczych oraz wymianę doświadczeń i informacji,
 3. zapewnia funkcjonowanie stałego forum współpracy i wymiany doświadczeń polskich kodalyowców z kręgami międzynarodowymi, zwłaszcza poprzez współpracę z IKS – International Kodály Society z siedzibą w Budapeszcie, Instytutem Kodalya ( Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music ) w Kecskemet
  i innymi ośrodkami pedagogiki kodalyowskiej w Europie i na świecie,
 4. organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje, kursy  i seminaria szkoleniowe, artystyczne i naukowe, koncerty i konkursy, wydaje lub inspiruje wydania materiałów podręcznikowych i innych; wspiera starania swych członków
  o uzyskanie odpowiednich stypendiów i staży,
 5. współdziała z centralnymi, samorządowymi i lokalnymi władzami szkolnictwa (do dyrekcji szkół włącznie) w  upowszechnieniu  różnych form i typów pedagogiki kodalyowskiej, na przykład tzw. klas śpiewających, oraz odpowiednich form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. gotowe jest służyć pomocą i radą we wszelkich pracach, zmierzających do adaptacji  dzieła Kodálya do warunków lokalnych, regionalnych czy narodowych, wykorzystania teoretycznych i praktycznych założeń Jego pedagogiki w różnych zastosowaniach, nawiązywania kontaktów zawodowych na tym gruncie, wymiany doświadczeń młodzieży w skali krajowej i międzynarodowej itp.
 7. zobowiązuje się do kontynuacji, pomnażania i upowszechniania najlepszych doświadczeń i dorobków polskich kodalyowców zwłaszcza ponad 20-letniej działalności Koła Kodalyowskiego Polskiej Sekcji ISME- i jest otwarte na współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o podobnych lub zbieżnych celach i zadaniach, tak w skali krajowej jak i międzynarodowej,
 8. może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako pomocniczą, podporządkowaną głównym celom statutowym,
 9. w przypadku  jej faktycznego rozpoczęcia Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu w celu dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.


Art.  9


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:


 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających

 

Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652

Zaloguj się