Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce

Honorowe Członkostwo

Z wielką radością informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przyznano Panu Wojciechowi Jankowskiemu godność Honorowego Członka Stowarzyszenia.

 

Poniżej publikujemy list gratulacyjny oraz odpowiedź uhonorowanego.